Các tin tư vấn luật

Hồ sơ sang tên sổ đỏ năm 2019

Hồ sơ sang tên sổ đỏ năm 2019 bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực,...


Thủ tục sang tên sổ đỏ năm 2019

Thủ tục sang tên sổ đỏ năm 2019, theo quy định của Luật đất đai năm 2013 hồ sơ sang tên bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai (theo mẫu), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,….. quyền sử dụng đất,...


Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu năm 2019

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu năm 2019, điều kiện được cấp sổ đỏ lần đầu, hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu như thế nào....


Hồ sơ đăng kí thế chấp năm 2019

Hồ sơ đăng kí thế chấp năm 2019, đối tượng đăng kí thế chấp gồm tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng kí tại cơ quan đăng kí giao dịch bảo đảm,...


Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất năm 2019

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất năm 2019, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất gồm những gì, có cần công chứng, chứng thực không, nội dung quy định những gì?,...........


Thủ tục công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất năm 2019

Thủ tục công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất năm 2019, khi kí hợp đồng đặt cọc luôn thắc mắc vấn đề hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất có cần công chứng hay không?,......


Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất năm 2019

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất năm 2019, hồ sơ cần thiết để công chứng hợp đồng mua bán nhà đất là những gì, trình tự thủ tục như thế nào và tiến hành công chứng tại đâu,..


Thủ tục đăng kí thế chấp quyền sử dụng đất năm 2019

Thủ tục đăng kí thế chấp quyền sử dụng đất năm 2019, pháp luật quy định như thế nào về việc đăng kí thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất; hồ sơ đăng kí thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm những gì...