Thủ tục sang tên sổ đỏ năm 2019

01/01/1970 00:00

THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ NĂM 2019

1. Điều kiện sang tên sổ đỏ

     Theo quy định tại điều 188 Luật đất đai năm 2013, người có quyền sử dụng đất được thực hiện thủ tục sang tên khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Đang trong thời hạn sử dụng đất

     Khi đảm bảo đầy đủ tất cả điều kiện trên thì người sử dụng đất mới được thực hiện các thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định của luật đất đai.

2. Thủ tục sang tên sổ đỏ

    Thủ tục sang tên sổ đỏ được thực hiện theo các bước sau:

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

     Người thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ cần phải chuẩn bị một hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)
 • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,….. quyền sử dụng đất
 • Giấy tờ tùy thân của cả hai bên: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,….

     Bước 2: Nộp hồ sơ

     Người thực hiện thủ tục sang tên nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện nơi có đất.

     Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

     Hai bên cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định, gồm:

 • Lệ phí trước bạ
 • Lệ phí địa chính
 • Thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

     Bước 4: Nhận kết quả theo giấy hẹn của Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện trình tự thủ tục đăng kí sang tên sổ đỏ: không quá 10 ngày theo quy didnhuj tại khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Tin mới nhất