Thủ tục đăng kí thế chấp quyền sử dụng đất năm 2019

01/01/1970 00:00

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NĂM 2019

1. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     Những giấy tờ sau đây phải nộp  bản chính:

-Đơn yêu cầu đăng ký ( Mẫu số 01/ĐKTC)

-Hợp đồng thế chấp có công chứng

-Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-Quyết định giao đất,cho thuê đất

-Hợp đồng tín dụng

-Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

     Những giấy tờ sau có thể nộp bản chính hoặc bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu

– Văn bản chứng minh thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản về việc đất được dùng để tạo lập tài sản gắn liền với đất có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

-Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư;

-Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư;

– Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

 -Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp cấp;

-Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền.

      Nộp 01 bản chụp các loại giấy tờ sau đây trong hồ sơ đăng ký thế chấp:

-Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng các công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án công trình xây dựng, công trình xây dựng khác;

-Danh Mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký.

2. Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     Bước 1: Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND xã nơi có đất ( đối với hộ gia đình, cá nhân)

     Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện

     Bước 2: Đối với hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ

     Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận từ chối nhận hồ sơ đăng ký và trực tiếp hướng dẫn để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện hồ sơ hoặc cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật; nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì sẽ có Văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ đi kèm với hồ sơ được gửi trả qua đường bưu điện.

     Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     Bước 4: Trả kết quả

     Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.

     Thời hạn giải quyết đăng kí thế chấp: Không quá 3 ngày làm việc

       Tham khảo: dịch vụ ly hôn nhanh

Tin mới nhất