Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất năm 2019

01/01/1970 00:00

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

1. Hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

a. Hồ sơ bên bán cung cấp

     – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

     Trường hợp bán một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau:

     Công văn chấp thuận tách thửa của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài nguyên , Môi trường

     Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà

     – Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng)

     – Sổ Hộ khẩu của bên bán (cả vợ và chồng)

     – Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán

* Trong trường hợp bên bán gồm một người cần có các giấy tờ sau :

     – Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân)

     – Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu đã ly hôn)

     – Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

     – Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

     – Hợp đồng ủy quyền bán (Nếu có)

b. Hồ sơ bên mua cung cấp

     – Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua (cả vợ và chồng nếu bên mua là hai vợ chồng)

     – Sổ hộ khẩu của bên mua (cả vợ và chồng)

     – Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên mua.

     – Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai

     – Hợp đồng ủy quyền mua (Nếu có)

2. Trình tự thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

     Bước 1: Các bên mang đầy đủ Giấy tờ nêu trên đến Phòng/ Văn phòng công chứng để yêu cầu Công chứng Hợp đồng, giao dịch của các bên.

     Bước 2: Công chứng Kiểm tra Giấy tờ (nếu hợp lệ) sẽ tiến hành soạn thảo Hợp đồng theo yêu cầu của các bên (hoặc theo Hợp đồng mẫu của các bên mang theo).

     Bước 3: Các bên tiến hành đọc lại, kiểm tra nội dung Hợp đồng công chứng soạn.

     Bước 4: Các bên ký tên, lăn tay vào Hợp đồng và Công chứng viên công chứng Hợp đồng.

     Bước 5: Các bên đóng lệ phí công chứng và nhận bản chính Hợp đồng.

Tin mới nhất