Thủ tục công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất năm 2019

01/01/1970 00:00

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT 

1. Hợp đồng đặt cọc có cần công chứng không?

     Theo quy định tại 328 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.”

     Đặt cọc được coi là một hợp đồng phụ, nó là một trong các biện pháp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng chính. Nếu các bên vi phạm hợp đồng đặt cọc thì sẽ có những cách xử lý khác nhau. Tuy nhiên, quy định chung về hợp đồng đặt cọc là hợp đồng phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên tham gia và pháp luật dân sự thì hợp đồng đặt cọc không bắt buộc phải đi đăng ký giao dịch bảo đảm (tức là thực hiện công chứng hoặc chứng thực). Do đó, việc công chứng, chứng thực hợp đồng đặt cọc hay không là phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Vì vậy, việc công chứng sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận của bên bán và bên mua. Hợp đồng mua bán nhà vẫn được thực hiện dù cho hợp đồng đặt cọc không được công chứng.

2. Thủ tục công chứng hợp đồng đặt cọc năm 2019

Căn cứ vào khoản 1 điều 40 Luật công chứng năm 2014 thì hồ sơ công chứng năm 2019 bao gồm:

     – Phiếu yêu cầu công chứng, bao gồm có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung  cần công chứng, danh mục giấy từ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

     – Dự thảo hợp đồng, giao dịch

   – Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

     – Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;

     – Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

     Số bộ hồ sơ: 1 bộ

     Hồ sơ nộp tại: Trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng

Tin mới nhất