CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO HOÀN TIỀN

Điều kiện hoàn tiền:

- Chỉ áp dụng cho các khách sạn có hình thức đảm bảo hoàn tiền được thỏa thuận trước và ghi rõ trên website

- Chỉ áp dụng đối với những đơn đặt phòng thành công được tính kể từ thời điểm khách hàng nhận được phiếu nhận phòng từ nhân viên chăm sóc khách hàng của Hahana qua email

- Thông tin kiếu nại chỉ được Hahana giải quyết và hoàn tiền khi được khách hàng gọi điện hoặc gửi qua email thông báo trong vòng 24 giờ kể từ thơi điểm khách hàng nhận phòng

- Đối với các kiểu khiếu nại về các dịch vụ kèm theo của phòng thì chỉ áp dingj cho các phòng khách sạn được đăng trên trang chi tiết của khách sạn trên web hahana.vn

- Khách hàng cung cấp bằng chứng để chứng minh khiếu nại của khách hàng là đúng, chính xác, có cơ sở

Các trường hợp được hoàn tiền

- Khách sạn không cung cấp được phòng hoặc cung cấp không đủ số lượng phòng theo đúng thông tin trong đơn đặt hàng mà khách hàng đã thanh toán thành công thì Hahana cam kết sẽ hoàn lại tiền phòng mà khách sạn không cung cấp được hoặc cung cấp không đủ mà khách hàng đã thanh toán.

- Khách sạn cung cấp không đúng hạng phòng so với hạng phòng trong đơn đặt phòng. Khách hàng đã thanh toán thành công thì khách hàng được hahana nâng cấp miễn phí hạng phòng học hoàn tiền

Quy trình giải quyết khiếu nại và hoàn tiền cho khách hàng

- Khách hàng khiếu nại cần cung cấp thông tin mã đơn hàng, thông tin khiếu nại được hahana giải quyết khi được khách hàng gọi điện hoặc gửi email phản hồi trong vòng 24h kể từ thời điểm khách hàng nhận phòng

- Khi nhận được khiếu nại từ khách hàng hahana có quyền kiểm tra lại tính xác thực của các yêu cầu khiếu nại từ phía khách hàng. Nếu khách hàng không cung câos được đầy đủ chính xác thông tin khiếu nại thì hahana sẽ gửi thông báo cho khách hàng về quyết định giải quyết của hahana

- Thời gian giải quyết trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.