QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Khách hàng có thể sử dụng 1 trong 3 hình thức thanh toán sau để thực hiện thanh toán tiền phòng trên hahana.vn:

1. Thẻ tín dụng

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Hahana.vn. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ phải trả phí dịch vụ cho Ngân hàng/Nhà phát hành thẻ.

2. Tiền mặt

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website hahana.vn. Khách hàng đến văn phòng của Hahana để thanh toán tiền hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Mytour theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

3. Dịch vụ trung gian thanh toán

Khách hang lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên web hahana.vn. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này khách hang sẽ thực hiện trực tiếp cấc bước thanh toán trên website của Ngân Lượng.