CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH VỀ HỦY PHÒNG

- Mỗi Khách sạn sẽ có quy định thay đổi/hủy/trả phòng riêng, Khách hàng cần tuân thủ và thực hiện theo đúng chính sách thay đổi/hủy/trả phòng của mỗi Khách sạn. Chính sách này sẽ được quy định tại phần thông tin chi tiết của mỗi Khách sạn và trong đơn đặt phòng online của Khách hàng. Khách hàng chỉ được đổi/hủy/trả phòng khi có đủ các điều kiện được quy định tại chính sách thay đổi/hủy/trả phòng mà Khách sạn đã đặt phòng.

- Trong trường hợp Khách hàng không thay đổi/hủy/trả phòng thành công và không check in đúng thời gian được quy định trong đơn đặt phòng online đã đặt thì Khách hàng vẫn phải thanh toán toàn bộ tiền phòng cho đơn đặt phòng đó.

- Trong trường hợp khách đã hoàn thành việc đặt phòng online trên web nhưng sau đó không thể sắp xếp thời gian để đi và đến nhận phòng như đã đặtu trong đơn đặt phòng thì khách cần liên hệ với hahana.vn hoăchj khách sạn mà khách đã đặt phòng để thực hiện các thủ tục hủy phòng hoặc dời ngày nhận phòng đã đặt. Điều khoản chi phí phát sinh trong quá trình hủy phòng hoặc dời ngày nhận phòng sẽ áp dụng theo đúng quy định hủy phòng của riêngt từng khách sạn.