CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đảm bảo mức giá tốt nhất cho khách hàng

2. Chính sách hủy phòng theo phần II

3. Thông tin được đăng tải trên website Hahana.vn

Hahana cam kết các thông tin về giá, dịch vụ kèm theo, số lượng phòng trống sẽ được hiển thị chính xác trên website của mình. Các thông tin do khách sạn điều chỉnh sẽ được Hahana kiểm duyệt và thỏa thuận đảm bảo đưa ra mức giá tốt nhất cho người tiêu dung, bên cạnh đó sẽ báo lại cho khách hang về những thay đổi trên.

4. Giải quyết khiếu nại trong trường hợp lỗi kĩ thuật của website

Hahana nỗ lực đảm bảo website của mình hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, nếu trong trường hợp web gặp lỗi kí thuật như: lỗi phần mềm, lỗi hệ thống đường truyền internet,..khách hang không thể sử dụng dịch vụ trên web thì vui long báo lại cho chúng tôi để hahana kịp thời khách phục lỗi sớm nhất có thể. Trường hợp lỗi không do hahana gây ra thì bên hahana không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của khách hang phát sinh từ các lỗi đó.