Khách sạn

Có 15 Khách sạn - Với những lựa chọn tốt nhất cho bạn

Khách Sạn Gia Lê Tam Đảo Vĩnh Phúc

Tam Đảo Vĩnh Phúc , Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 980,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách Sạn Hưng Hải Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 690,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách Sạn Đông Phong Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc , Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 980,000 /đêm

Loại khách sạn

Khách Sạn Hoàng Quy Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 500,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách Sạn Thái Dương Đầm Vạc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Đầm Vạc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 900,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Vân Anh Tổ dân phố 1, Thị Trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Tổ dân phố 1 – Thị Trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc , Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 400,000 /ngày

Loại khách sạn

Ruby Hotel Số 150 đường Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số 150 đường Lam Sơn, P. Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 600,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách Sạn Dic Star Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 1,570,000 /ngày

Loại khách sạn

Sông Hồng Resort 189 Lam Sơn, Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

189 Lam Sơn, Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 1,390,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Dream Võ Cường 11, Khu dãn dân Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh

Võ Cường 11, Khu dãn dân Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 1,200,000 /ngày

Loại khách sạn

World Hotel Khu A, Đường Lý Thái Tổ, Ninh Xá, Bắc Ninh

Khu A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 1,250,000 /ngày

Loại khách sạn

San San Hotel KĐT HUD Land Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh

KĐT HUD Land Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 400,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Ga Thị Cầu phường Thị Cầu, Bắc Ninh

phường Thị Cầu, Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 300,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Đông Đô Plaza Số 5 Đường Lê Thái Tổ, Bắc Ninh

Số 5 Đường Lê Thái Tổ, TP Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 1,300,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Prince Phố Ba Huyện, Khắc Niệm, Bắc Ninh

Phố Ba Huyện, P. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh , Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 1,200,000 /ngày

Loại khách sạn