Khách sạn phổ biến tại Bắc Giang

 • TP House 5 Đà Nẵng
 • 2 (0 Đánh giá)
 • An Thượng 17 Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
 • Giá từ 0 ₫

 • Chu Hotel Đà Nẵng
 • 3 (0 Đánh giá)
 • 02-04-06 An Thượng 1 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
 • Giá từ 0 ₫

 • Kay Hotel Da Nang
 • 3 (0 Đánh giá)
 • 357 Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Phước Mỹ, Đà Nẵng
 • Giá từ 0 ₫

 • Holiday One Hotel Cần Thơ
 • 4 (0 Đánh giá)
 • 59 -61-63-65 Phạm Ngọc Thạch, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Giá từ 0 ₫

Nhà hàng phổ biến tại Bắc Giang

Giới thiệu về Bắc Giang

<p>Bắc Giang L&agrave; một tỉnh miền n&uacute;i nằm ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc của Tổ quốc Việt Nam. Nơi đ&acirc;y được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ban tặng nhiều thắng cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n kỳ th&uacute;, với những c&aacute;nh rừng nguy&ecirc;n sinh c&ugrave;ng hệ động thực vật phong ph&uacute;. C&aacute;c danh thắng như hồ Cấm Sơn, hồ Khu&ocirc;n Thần huyện Lục Ngạn, khu du lịch sinh th&aacute;i Suối Mỡ huyện Lục Nam; Rừng nguy&ecirc;n sinh Khe Rỗ, khu du lịch Đồng Th&ocirc;ng thuộc Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n T&acirc;y Y&ecirc;n Tử; thắng cảnh Đồng Cao hay hồ Khe Ch&atilde;o huyện Sơn Động&hellip;Bắc Giang kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những di t&iacute;ch lịch sử, danh lam thắng cảnh m&agrave; nơi đ&acirc;y c&ograve;n nổi tiếng với những lễ hội d&acirc;n gian truyền thống như lễ hội Y&ecirc;n Thế, lễ hội Vĩnh Nghi&ecirc;m, lễ hội Thổ H&agrave;, lễ hội Suối Mỡ, lễ hội Y Sơn v&agrave; lễ hội Đ&igrave;nh Vồng</p>
1