Khách sạn

Có 10 Khách sạn - Với những lựa chọn tốt nhất cho bạn

Tulip Villa Hotel 191 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

191 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 1,200,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Hà Nội Club 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội , Quận Tây Hồ, Hà Nội
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 1,550,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Hồ Giám Số 14 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Số 14 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội , Quận Ðống Ða, Hà Nội
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 800,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Văn Miếu 2 số 59 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội , Quận Ðống Ða, Hà Nội
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 1,200,000 /ngày
Phòng đơn - Giá 950,000 /ngày
Phòng đơn - Giá 800,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Văn Miếu 54B Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

54B, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội , Quận Ðống Ða, Hà Nội
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 1,000,000 /ngày
Phòng đơn - Giá 800,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Hanoi Imperial 44 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

44 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 1,870,000 /ngày
Phòng đôi - Giá 2,100,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Danly Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội , Quận Ba Ðình, Hà Nội
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 1,400,000 /ngày
Phòng đôi - Giá 2,600,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Hồng Thiên 1 số 35/6 Chu Văn An, Phú Hội, Huế

35/6 Chu Văn An , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 400,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn La Residence 5 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Huế

5 Lê Lợi , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Loại phòng - Phòng đơn - Giá 4,200,000 /ngày

Loại khách sạn

Khách sạn Hạ Long, 18 Đường Phan Sào Nam, Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An

18 Đường Phan Sào Nam, P. Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An , Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Loại phòng - Phòng đôi - Giá 550,000 /ngày

Loại khách sạn